Brandveiligheid Volledige Inspectie

Uitgebreide brandveiligheid inspectie en advies

Een ander mogelijkheid is dat u een zeer uitgebreide/op maat brandveiligheid inspectie met advies bij ons aanvraagt. Naast de hierboven in de basis quickscan benoemde werkzaamheden, kunnen wij onder andere als extra werkzaamheden aanbieden:

=

Dat wij meerdere of alle woningen inspecteren op brandveiligheid

=

Dat wij de brandwerende installaties functioneel testen zoals noodverlichting, ontruimingsinstallaties, brandmeldinstallatie etc.

=

Dat wij indien er sprake is van opstallaen van elektrische auto’s in de parkeergarage een NEN 3140 elektra keuring ten behoeve van de CVZ elektrakast uitvoeren. De keuring behelst het visueel controleren van de elektra groepen en aansluitingen, het thermografisch meten van de meterkasten, controle van de aardlekschakelaars en beveiligingen, controle van de spannings-en verdeelrichtingen, controle-metingen en beproevingen van de meterkast en het aanleveren van een meetstaat rapportage van de verdeelkast
Tevens geven wij u een advies hoe u brandbeperkende maatregelen kan nemen ten behoeve van brandgevaar elektrische auto’s in uw parkeergarage.

Onze inspecties

Brandveiligheid Quickscan

De QuickScan brandveiligheid brengt in kaart waar het gebouw aan moet voldoen conform wet- & regelgeving. Zijn de vluchtwegen wel of niet op orde? Voldoen de schachten en/of brandscheidingen wel of niet? Is de brandmeldinstallatie ….

Vluchtwegroute controle

Het volgen van regels is niet genoeg om uw pand brandveilig te houden. Wie brand wil voorkomen, moet in scenario’s denken. Daarom toetsen wij uw gebouw niet alleen preventief aan de huidige brandveiligheidseisen.

LATEN WE BEGINNEN

Geef brandveiligheid de aandacht.