Brandveiligheid Quickscan

De QuickScan brandveiligheid brengt in kaart waar het gebouw aan moet voldoen conform wet- & regelgeving. Zijn de vluchtwegen wel of niet op orde? Voldoen de schachten en/of brandscheidingen wel of niet? Is de brandmeldinstallatie op orde ?

Tijdens de inspectie wordt er gekeken naar bouwkundige voorzieningen en installaties op het gebied van brandveiligheid. Aan de hand van een checklist conform het bouwbesluit vindt een stapsgewijze inspectie plaats dat resulteert in een rapportage met bevindingen en verbeterpunten. Met dit advies heeft u inzicht welke maatregelen er genomen moeten worden om te voldoen aan de regelgeving brandveiligheid. Daarnaast kunnen wij indien gewenst een kostenraming toevoegen.

Door ons een quickscan brandveiligheid inspectie in uw pand te laten uitvoeren krijgt u inzicht of uw pand brandveilig is. De aangeboden inspectie wordt op basis van steekproefgewijze inspectie uitgevoerd en er worden een aantal belangerijke inspecties visueel uitgevoerd en gerapporteerd, denk hierbij aan bijvoorbeeld;

Brandveiligheid in de woningen

Wij inspecteren een aantal door de VvE beschikbaar gestelde woningen of deze brandveilig zijn en of er kans is van brandoverslag, hierbij wordt gekeken naar onder andere:

=

Aanwezigheid en werking van rookmelders.

=

Brandwerende doorvoeringen afwerkingen en eventueel het aanwezig zijn van brandmanchetten of brand-vlinderkleppen waar ventilatie en cv installaties op schachten/brandcompartimenten aan zijn gesloten.

=

Aanwezigheid en werking van automatsische deurdrangers.

Brandveiligheid CVZ-en technische ruimten

Wij inspecteren de volgende zaken:

=

Brandwerende afwerkingen van doorvoeringen en of de toegepaste brandwerend materiaal en brandwerende deuren correct is toegepast en aangebracht.

=

Inspectie of de centrale technische ruimten voldoende brandwerend is afgewerkt.

=

Vluchtwegen controle.

=

Visuele inspectie of brandpreventieinstallaties en blusmiddelen op de juiste manier zijn aangebracht, functioneren en worden onderhouden/gekeurd.

=

Bij het aanwezig zijn van elektrische auto’s in parkeergarage controleren wij visueel of de laadpalen brandveilig en voldoende afgezekerd elektrisch zijn aangesloten op de CVZ meterkast.

Rapport & advies

Na de visuele inspectie ontvangt u van ons een rapport met onze bevindingen en beknopt advies wat u zou kunnen doen om verbeteringen aan te kunnen brengen. Dit rapport zou u ten behoeve van uw opstal-en brandverzekering kunnen indienen bij uw verzekeraar.

Onze inspecties

Brandveiligheid volledige inspectie

Een ander mogelijkheid is dat u een zeer uitgebreide/op maat brandveiligheid inspectie met advies bij ons aanvraagt. Naast de hierboven in de basis quickscan benoemde werkzaamheden, kunnen wij onder andere als extra werkzaamheden aanbieden…

Vluchtwegroute controle

Het volgen van regels is niet genoeg om uw pand brandveilig te houden. Wie brand wil voorkomen, moet in scenario’s denken. Daarom toetsen wij uw gebouw niet alleen preventief aan de huidige brandveiligheidseisen.

LATEN WE BEGINNEN