Bouwkundig tekenwerk

Heeft u hulp nodig bij het realiseren van bouwtechnisch tekenwerk, Deap bouwvisie kan u hierbij helpen. Wij leveren nauwkeurig bouwkundig tekenwerk, gedetailleerd en erg goed uitvoerbaar. We kijken op een esthetische wijze naar het ontwerp en zorgen ervoor dat juist ook die belangrijke elementen in de bouw realiseerbaar zijn.

Wij beschikken over diepgaande bouwtechnische kennis die we graag gebruiken bij advisering over de mogelijkheden en de te maken keuzes bij een verbouwing. Voor particulieren betekent dit dat u beter voorbereid een gesprek met de aannemer ingaat, wat de kwaliteit van de verbouwing ten goede brengt. Voor zakelijke klanten betekent dit dat wij een deel van uw werkzaamheden uit handen kunnen nemen.

3d modelleren / bim

Basis van al onze tekeningen is een 3D model, ook wel BIM genoemd. Het grote voordeel hiervan is dat er een schat aan informatie beschikbaar is, dat je met losse 2D tekeningen niet kan realiseren. Vanuit het 3D model genereren we de plattegronden, dwarsdoorsneden en gevelaanzichten. Omdat deze allemaal uit hetzelfde 3D model (en dus meetgegevens) komen, kunnen deze nooit afwijkingen van elkaar. Door virtueel bouwen krijgt u een beter en completer inzicht dan wanneer er losse 2D tekeningen zijn.

Volledig bouwproces

Schetsontwerp – In het schetsontwerp worden de hoofdlijnen en structuur van het ontwerp gemaakt. De ideeën van de opdrachtgever worden vastgelegd in een ‘programma van eisen’ en bevat alle wensen voor wat betreft vorm, gebruik en materialen.

Definitief ontwerp – Als er eisen zijn vanuit de gemeente, dan worden deze verwerkt in het definitief ontwerp. Ook kunnen we het ontwerp nog bijstellen aan specifieke wensen van de opdrachtgever. In deze fase komt ook het energieprestatieniveau aan bod en worden definitieve keuze gemaakt voor de toe te passen kleuren en materialen.

Technisch ontwerp – Deze bestektekeningen vormen als het ware de communicatie tussen de opdrachtgever en de uitvoerende aannemer. Op basis hiervan kan de aannemer een gedegen calculatie van de bouwkosten maken.

Uitvoeringstekening – Dit zijn de werktekeningen die nodig zijn voor de daadwerkelijk bouw. Alle afmetingen, materialen, informatie en details staan hierop. Denk aan afmeting van de kozijnen, installatiepunten of verbindingen tussen fundering, vloeren en kozijnen.

Revisietekeningen – Tijdens de bouw kunnen er veranderingen plaatsvinden door bepaalde keuzes van de aannemer of extra wensen van de opdrachtgever. Alle verschillen tussen de tekeningen en het daadwerkelijk gebouwde verwerken we in een revisietekening.

Bekijk hier een voorbeeld van ons werk: deapbv.nl/transformatie de Geer te Houten

Bouwkundig tekenwerk

Vertel ons wat u nodig heeft om uw plannen te verwezenlijk. De mogelijkheden bij Deap bouwvisie zijn eindeloos. Vraag nu vrijblijvend uw offerte aan.