algemene voorwaarden

Algemende Voorwaarden

Op onze werkzaamheden en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te downloaden:

Disclaimer & Privacy

Voor alle merken van Deap bouwvisie geldt dat deze NIET mogen worden gebruikt door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deap bouwvisie. Elk ongeoorloofd gebruik van de merken van Deap bouwvisie wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Op alle webpagina’s van Deap bouwvisie is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze pagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deap bouwvisie, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina’s van Deap bouwvisie wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Copyright Deap bouwvisie, 2020, Amsterdam, alle rechten voorbehouden.

Heeft u vragen? Start een chat